Unsere Lehrkräfte

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Klaus Becker
1. Staatsexamen Deutsch und Geschichte Sek. II
k.becker@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Julia Bomba
Staatsprüfung für das Lehramt an Berufskollegs
j.bomba@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Dr. Helmut Daube
Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
h.daube@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Alexander Dücker
Magister Artium (M.A.)
a.duecker@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Elke Effert
Chemisch-Techn.-Assistentin (zugelassen für das Lehramt Sek. II)
e.effert@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Ana Gallego-Alonso
Titulo de Tecnico en Empresasy Actividades Turisticas
a.gallego-alonso@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Sandra Hartung
1. Staatsprüfung Lehrerin der Informationsverarbeitung
s.hartung@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Johannes Helmke
2. Staatsprüfung Sport, Wirtschaftswissenschaften, dipl. Hdl.
j.helmke@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Heike Hluchnik
Staatl. Gepr. Lehrerin für Textverarbeitung, Fachlehrerin in Kurzschrift
h.hluchnik@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Dr. Hartwig Hohlfeld
Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
h.hohlfeld@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Prof. Dr. Lothar Jordan
Direktion | Vorstand
l.jordan@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Andrea Keidel-Jestädt
Dipl. Pflegewirtin
a.keidel-jestaedt@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Elke Knoll
Diplom in Mathematik
e.knoll@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Martin Langsch
Dipl. Kaufmann, Dipl. Handelslehrer
m.langsch@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Christine Linke
Fremdsprachenkorrespondentin
c.linke@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Ulla Loreth
Dipl. Betriebswirtin
u.loreth@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Bodo Pfaff
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
b.pfaff@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Sandra Pohl
Dipl. Pflegewirtin
s.pohl@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Dr. Stefan Pörtner
Dr. der Philosophie | Lehramt für Sek. II
s.poertner@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Silja Robinson
Wirtschaftskorrespondentin, Wirtschaftsübersetzerin, Wirtschaftsdolmetscherin

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Marcus Röder
Dipl. Betriebswirt
m.roeder@roeder-training.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Christian Schlosser
Sparkassenfachwirt
c.schlosser@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Prof. Dr. Günter Solf
Dipl. Volkswirt, Professor an der Privaten BA
g.solf@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Anette Steuernagel
2. Staatsprüfung Englisch und Französisch Sek. II
a.steuernagel@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Dimitrios Tsimaris
Magister der Sportwissenschaften
d.tsimaris@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Peter Vater
Direktion
p.vater@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Uta Vogt
2. Juristische Staatsprüfung
u.vogt@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Ann-Christin Wehner
Bachelor of Science
a.wehner@bu-jordan.de

mot.moon@pot1.synapsis-edv.de

Thomas Wehner
2. Staatsexamen Geschichte und Deutsch Sek. II
t.wehner@bu-jordan.de